Krzemieniewo

Żłobek w Gminie Krzemieniewo
wita w Biuletynie Informacji Publicznej

Oporówko 7a
64-120 Krzemieniewo
Skrzynka e-mail: zlobek@krzemieniewo.pl

tel. +48 661 942 406
Skrzynka podawcza ePUAP: ZlobekOporowko

Zapraszamy także na nasze strony
http://www.zlobek.krzemieniewo.pl

Najnowsze informacje